islamiyette Zekatın Farz Olmasının Şartları

iSlamda Zekatın Farz Olmasının Şartları

Zekatın Farz Olmasının Şartları Bir kimsenin zekât vermekle mükellef olması için, kendisinde ve sahip olduğu malda bir takım şartların bulunması gerekir. Mal Sahibinde Bulunması Gereken Şartlar 1. Müslüman olmak. . 2. Erginlik çağına gelmiş ...